Bestyrelsen

status 14.maj 2020

Bestyrelserne har i de forløbne 2 måneder arbejdet med følgende:
Budget 2020 og regnskab 2019 for alle enheder samt revision af alle handler ogoverdragelser i forbindelse med slag fra KPO. (især kasserer og revisor)
Budgetdrøftelser med områder
Deklarationer i forbindelse med KP pil, KP Grund, KP Vand
Delegering af aftaler vedr. intern gældsafvikling, opfølgning
Beskrivelse af funktionen "interne kritiske revisorer"
Forlængelse og afvgelse på KP amba-bidrag
Kontakt til rådgivere vedr. tilladelse til at påbegynde husmalingsprojekt
Generalforsamling for KP-Amba, forberedelse, udsendelse, flytning og forslag samt formandsberetning, samtaler med forhåbentlig kommende kandidater til KP-AMBA bestyrelsen og beskrivelse af bestyrelsesarbejdet
Coronaforholdsregler, især Loen og stuehus
påkørsel af grisehus, forsikringssag
Opgravning af gl. olietank, påbudt af Faxe Kommune
Drøftelse af fundraiser koordinering, udfærdigelse af interessetilkendegivelse til fondsansøgning fra beboer
Køkkenets færdiggørelse, opstart madordningen, samarbejde med Fællesgården om fremme af etableringen af de sidste bygningsarbejder,
Ansættelse af køkkenlederene Trine S og Sannemarie
Revision af ansættelseskontrak for Morten samt delegering af arbejdsgiveransvar til landbrugsgruppe
KPO konkurssagen, møde i Næstved skifteret
Samtaler med kommende beboere i forbindelse med salg og fremleje
Igangsætning af det formelle ventelisteudvalg med nye opskrivningsformular, godkendelsesproces,
koncept for intromøder, m hjælp fra bl.a. Knud Erik, almen bolig-, andelsforeningen og ejerforeningen
Opfølgning på problemer med pumper, regnvand etc
Drøftelse af vandtemperatur indsatsen
Afholdelse af GF i KP Grund samt indkaldelser til GF i KP Vand, KP Pil med hjælp fra KE
Og andre småsager...