Fællesareal

Status maj 2020

Legepladsen
Der har været en god energi i legepladsgruppen de sidste par måneder og det er der fortsat. Vi har ryddet grunden for sten og afventer at grunden bliver planeret - efter aftale med Knud Erik skulle det være sket for et par uger siden. Vi arbejder både deroppe løbende og på faste arbejdsdage én gang om måneden. Næste skridt er at få tilplantet grunden med blomster og måske græs, samt at bygge gyngestativer (muligvis til hængekøjer) og renovere huleområdet. 

Hegn og Sti er startet op igen så småt med nye medlemmer i teamet. Første teammøde er afholdt. Store opgaver foran os er vanding af træer langs Permatopiavejen og gravning af vandrende på grønningen. 

Gravemaskine til etablering af vandrende er bestilt til d. 5, 6 og 7 juni og det hold af folk som skal være med til udførelsen er ved at blive samlet. Det forventes at koste 10.000,- for første af to (muligvis tre) etaper.

Desuden er sendt ansøgning afsted til 'Plant for Hasselmusen' på ca. 350 buske og træer, som skal fordeles rundt på vores fællesarealer.

Stillehaven har sat drivhus op og er i gang med at færdiggøre området omkring og inde i drivhuset, så det bliver klar til brug for rekreation og evt. møder. Vi har opsat et kvashegn, der skal afgrænse området mellem den gamle landbohave og stillehaven og plantet lidt gamle historiske roser (der er flyttet med fra Jørgen og Anne Gretes gamle have og har fået grønt lys fra Jordbrugskontrollen!). Desuden arbejder vi med at tilplante og tilså området ved den nordlige sti mellem klynge 7 og 8. Planen er at græsset i den gamle landbohave skal holdes kort til aktivitet over sommeren. I stillehaven er planen at slå nogle gangstier i græsset og ellers lade græsset være højt og dermed give plads til lidt uplejet, vild natur.