Fællesgården


Status for Loen 20.11.2019

Isolering
Der er nu isoleret færdigt overalt. Det var jo ligesom en forudsætning for at få varme på. Isoleringsarbejdet medførte flere opgaver fra vores side til færdiggørelse rundt omkring. Vores fine malede vægge fik en masse rundt huller, som er nu i gang med at blive repareret
Varme
VVS'er Anders Ravn fik vand og varme i gang. Lige i tid til fødselsdagsfest.
Toilet I entré området
Der er kommet vand i toiletter og håndvaske. Der mangler en vejledning (pictogram) til bruge af toiletterne, især til gæster.
Ditlev og hans kammerat har monteret døre ved 5 af de 6 rum. Den sidste kommer mellem jul og nytår. Der skal også gerichter på, men det afventer vægmaling/behandling. Vi har haft en masse bøvl med den forkerte overfladebehandling på væggene i toiletområdet og mellemgangen Nu har EVD fundet ud af, at de fire wc'er og depotrummet IKKE behøver at vaskes ned igen; men bare kan få endnu et lag - denne gang med den rigtige overfladebehandling_ De klarer de seks rum og depotrummet og viser os hvordan vi klarer resten.
Depotrummet skal indrettes. Regnar sætter hylder op så snart væggene er malet færdige.
Fællessalen
Vi har fået varme i gulvene. Kirsten har talt med Jan Ploug (EVD) om den fugtskade vi fik i taget over salen (der, hvor troltexpladen er taget af) Vi vidste ikke helt, om der kunne være et problem med fugt Han undersøger om EVD har et instrument til måling af fugt, men han beroligede mig: Det er helt usandsynligt; at det giver problemer. Hvis det var Rockwool skulle vi være bekymrede. Papiruld tørrer igen som et stykke køkkenrulle, og gummimembranen er diffusionsåben; så evt. tilbageværende fugt
fordamper bare. Den store tyngde, vi har mærket på dugen er bare ulden, der vejer - det skal føles sådan.
Når vi samler stillads for at ordne gipsvæg over toiletterne, sætter vi pladen på og hænger Thomas' lamper op..
Thomas J. har afleveret 15 brugte borde med seks stole til hver, 90 pladser i alt, som vi har fået gratis fra hans arbejdsplads. De stable stole vi har dækker resten af de pladser vi har bruge for. Derfor kan vi afskaffe den samling af meget forskellige stole, som er blevet donneret gennem
tiden.
Køkken I Grovkøkken
EVD er færdig med alt flisearbejde. Vi er færdig med at male loft og vægge i køkken; grovkøkken og opvaskerum. To døre er sat i mellem køkken og mellemgang. Døren nærmest gårdspladsen skal skiftes ud og vendes, så den åbner indad. Gerichter skal sættes på.
Inga m. ff har taget en helt enorm tøm i køkkenet; og loftet er nu malet for tredje gang.
Gangen.
Et sæt Jernskinner er sat på. Derefter kan vi starte på montering i køkkenet, I grovkøkkenet er fliser på vægge og gulv færdig, og vægge og lofteme er malet. Bjælkeme skal
behandles. Branddøren skal monteres.
Belysning
Trine er kommet hjem fra Australien; og lofterne er malet færdige, så nu er elektrikerarbejdet kommet videre med montering af stikkontakter og lamper I toilet området Lampeme kan nu komme op i køkkenet også. Vi får altså både lys og varme, og kan igen lave lange arbejdsdage.
Uden at vi ser meget til det knokler Thomas med lampeme til fællessalen og det kæmpe arbejde går støt fremad. Stor hånd iil Thomas, som håber at blive færdigt inden jui.
(Har I lagt mærke til hvordan der er blevet tyddet op i gården? Tak til Knud-Erik, Tage m.fl.')
Ventilation
Man forsøger at skaffe en som kan rådgive os om ventilation I starten må vi lufte godt ud.
Ventende opgaver
Flytning af de mange genstand i stuehuset som står i vejen, når vi snart skal begynde installering af opvaskemaskinen, køledisken; vaske osv. i køkkenet. Der skal være plads til at gøre dem nogenlunde klare og flytte dem ud
Der skal etableres et rengøringshold. Rengøringsartikler og - rekvisitter er ved at blive indkøbt

4.maj 2020

I fællesgårdsområdet er der fokus på at få klargjort primært Loen, køkken, grovkøkken, toiletter/ entré.

Der er to formål:
• En række opgaver skal være på plads for at blive godkendt til at optage nyt og mere fordelagtigt lån til området hos Merkurbank_
• Få Køkken og Lo gjort fuld funktionsdygtig til opstart af spiseordning. Ordningen kommer først igang når Corona-krisen tillader det. Tovholderne for områdrnet har ved det seneste made onsdag 29 april udfærdiget en liste, som giver et samlet overblik over opgaverne. Dels opgaver som er nødvendige for at optage nyt lån, og dernæst øvrige, også vigtige, opgaver

Fokus har den seneste tid været på fire Brandkamserstatninger Her er 5-6 mand/kvinde organiseret. Med listen er det gjort klart, at der er mange andre små og store ogaver, som skal ordnes. Derfor trækker vi nu et par mand væk fra Brandkamsopgaven, for at få løst andre ting.
Det går hele tiden fremad, og jeg mener det er vigtigt at huske vilkårene: arbejdsliv, familieliv, børn, og oven i det kommer så det frivillige forpligtende arbejde med opgaverne som er koncentreret på forholdsvis få hænder
Listen tænkes nu udsendt til de personer som har meldt sig til byggeopgaver. Der kommunikeres primært per email. I den forbindelse vil jeg høre om andre områder også er ramt af manglende tilbagemeldinger på emails til deres område?

bg

 

u2

hy