Status forsyning:

Vi er i fuld gang med at få reetableret vores regn vands system og urin opsamlings system.
Der er vise udfordringer i forbindelse med etableringen, men vi forventer at nå målet.

Der har været håndværker på den 100 m3 store termotank, de har udført de nødvendige ændringer på tanken, så den nu er oppe at køre.

Vi har også iværksat en lille undersøgelse på vores varme brugs vand, det handler om temperaturen som bekendt ikke er tilfredsstillende høj nok. Vi har kort lagt temperatur variationen over de 8 klynger, med hoved vægt på klynge 1. det spænder fra 38 C til 46 C, med forventelig laveste temperatur i ydre klyngerne (1 & 8). Vi prøver at justere cirkulations ventilerne (circon) så temperaturen bliver lidt højere end nuværende.

Vh Forsyning