marken

Løbende opdateringer fra

Landbruget i Permatopia 2020

Oversigt:

Permatopiabutik og høst

Markgrønt

Drivhuset

De Permanente Bede

Flerårige grønsager

Høns

Bier

Ænder

Frugthaven

Skovhaven

Skovlandbrug

Land of Nuts

Kompost

Landbrugs-koo

 

Permatopiabutikken og høstarbejdet

November 2019

De fleste grøntsager er nu enten spist op, eller høstet og lagret.
Jordbær, hestebønner og alm. Bønner er på frost, sellerier, persillerod og rigelige mængder af pastinakker, gulerødder og rødbeder er i kølecontaineren. I den sorte container er der masser af kartofler, en del hvidkål og ikke ret mange rødkål.
I laden er der græskar og i et tilstødende lokale masser af løg og hvidløg. En del af disse er naturligvis også i løgrummet, men her ikke plads til det hele.
Ude på marken er der stadig mange grønkål, også røde, palmekål og rosenkål. Der er også lidt sellerier endnu og en hel del ugepakkesavojkål. Og endelig er der fennikel, bladbeder og persille.

Sidste år var usædvanligt varmt og tørt, men vi investerede til gengæld mange ressourcer i vandingen, og fik mange gode resultater. Vejret har været lidt mere lunefuldt i år, og det er nok derfor at en del af høsten ikke er blevet ligeså imponerende som sidste år. Broccolierne delte sig for tidligt, der gik gulerodslarver i persilleroden, hvidkålen blev ikke lige så store som sidste år, og rødkålene nåede ikke rigtigt at få fyldige hoveder. En del af porrerne er gået i stok og de har også været angrebet af porremøl.
Alligevel rigtig mange gode porrer og som sidste år masser af dejlige grønkål, palmekål og rosenkål. Ligeså i stil med sidste år, en fin kartoffelhøst og gulerodshøst. Rigtig mange rødbeder (får vi mon brugt dem alle?) og løg. Også sellerier og hvidløg, men begge dele kunne godt have været noget større. Jordbærrene og bønnerne har i år været en pæn succes, der nu fylder op i fryserne.

Hele året igennem, specielt i juli måned, har der været manglende opbakning til det konkrete og daglige arbejde i markerne. Undtagelserne har været de større kampagner, hvor specielle afgrøder skulle ’i hus’.
Til gengæld har der været rigtig god opbakning til det daglige høstarbejde i forbindelse med bestillinger, og velgørende fleksibilitet, når der skulle bruges vikarer. Mest værdifuld har støtten været fra dem, der har forpligtiget sig i vagtskemaerne.

I de travle høstmåneder har beboerne gjort fin brug af vores produkter, som planlagt, men lige nu er salget langt fra stort nok, til at vi kan få afsat alle vores varer ad den vej. Det er så fint, at der nu hver uge kommer relativt store bestillinger fra H15. Problemet er så at skaffe frivillige hjælper til at høste, vaske og pakke disse produkter nu, hvor Morten holder pause. Tidligere har leveringerne hvilet på interessetimer, men den interesse er væk nu, og vi må sætte vores lid til den almene hjælpsomhed og fællesskabsfølelse hos beboerne. Alternativet er ingen levering til H15 og ingen penge til os!. De første 3 uger her i november er det gået godt.

Og så er det jo slut med æggene, da de gamle høns nu bliver slagtet.

Marts 2020

Kølecontaineren er blevet lukket ned og vil blive fjernet en af dagene. Rødbederne, kartoflerne, sellerierne og hvidkålene er nu samlet i løgrummet, hvor de kan hentes af beboerne som selvbetjening i butikken. Her ligger også stadig en hel del rødløg og alt for mange zittauerløg og hvidløg.
På marken er der mange grønkål endnu, en del palmekål og rosenkål, og en smule savojkål. Faktisk også nye lækre kålskud, også lidt hvidkål og rødkål på den bageste mark. Persillen er også fim, og der er lidt fennikel og blad- og sølvbeder.
Vi har modtaget en stor ladning kaffegrums, og på noget af dette dyrkes der nu svampe.
Appelsiner, æblemost og kød får vi igen, når forholdene tillader det.vander
Vi har en fin bemanding til det kommende år, men arbejdets art fremover står hen i det uvisse.
Indtil videre planlægges der ud fra, at butikken fortsættes som hidtil, med levering 6 dage om ugen. Det er dog først til juni, at vi forventer så mange varer i butikken, at vi vender tilbage fra selvbetjeningen til den daglige høst med leveringer i kasserne.
Når fællesspisningen i Loen for alvor kommer i gang, skal der tænkes nyt.

April 2020

Holdet er ikke kommet i gang endnu, da butikken udelukkende kører på selvbetjening. I stedet har en gruppe fra dette team påtaget sig at så, prikle og vande alt det til marken, der skal forspires. De små planter har - på trods af deres store indsats - lidt en del på grund af pladsmangel. Vi må - på en eller anden måde - skaffe ressourcer til at få bygget dét større så- og priklehus, som der findes en skitse til.

Maj 2020

En hel del majs overnattede i frost en nat i maj, som i kan se til venstre

Så var der jo ikke andet at gøre, end at hente ny såjord til endnu en omgang majs. En opgave for Bjørn til højre.

 

 

Nu er de nye høns blevet store nok til at levere æg til fællesskabet.
Ellers er der kun løg tilbage af vores egne produkter - bortset fra de frosne bønner i fryser 5.
Til gengæld har der været mange gode salater og andet godt fra drivhuset. Og så har vi videresolgt kartofler og pastinakker fra Kammergave.

tilbage til oversigten

 

Markgrønt

Marts 2020

Marken er endnu for våd til at køre med maskiner på. Der har været overvejelser om at begynde at plante f.eks. hvidløg uden at bearbejde jorden først, men da det nu ser ud til, at vi går ind i en tør periode, håber vi alligevel på, at maskinerne kan komme i gang i løbet nogle uger, så vi kan udnytte de sparsomme menneskelige arbejdsressourcer andetsteds.
jordI priklehuset er man begyndt at sætte løg (banan-skalotteløg), spidskål m.v., som efterhånden flyttes ned til drivhuset for at give plads til at nye ting kan spire i så- og priklehuset.
Tirsdag den 24.marts satte vi mere end 4000 hvidløg.  De skulle være sat allerede i efteråret, men jorden har været for våd.
I løbet af de næste 14 dage gøres jorden klar. Den løsnes (pløjes op med maskine, vi har endnu ikke ressourcer til at gøre det uden, hvis vi skal være selvforsynende). Der spredes også komøg ud over det hele. Om et par uger går vi så i gang med et så og plante i marken, mens vi stadig skal så og pleje de nye spirer.

Thomas Rohde og Rasmus Bertelsen er i gang med at organisere arbejdskraften. Det er en organisering, vi forventer os meget af. Der skulle bl.a. komme nogle solide arbejdshold ud af det, som måske også kan hjælpe andre teams, hvis der er stort behov, og det kan passe ind i tidsplanerne. Det vil øge flexibiliteten, og det vil det også, hvis nogle fra de andre teams eventuelt havde overskud til helt eller delvist at gå ind på nogle af disse hold. Men foreløbig planlægges der ud fra de beboere, der har fået tildelt timer i markgrønt.
Vi mangler en tovholder.

Maj 2020

Sæsonen er nu godt i gang, og vi følger spændt den nye organisationsstruktur, som er kommet rigtig godt fra start.
Der er dannet 4 selvorganiserende teams.roebede
Et jordbær-vinterkål-team, bestående af Maria Eva, Tobias, Nynne, Line E og Mette S.
Et sommerkål-bønner-team med Maria K, Heather og Jessica.
Et rodfrugt-team. bestående af Niels, Frederik og Anders W. De tager ansvar for pastinakker, persillerod, rødbeder og porrer
Endelig er det et fleksibelt hold med Lizette, Schlomy og deres 4 børn, som uge for uge finder relevante job i samråd med Morten eller Kirsten A.
Hold fra vagtplanen har bl.a. luget jordbær, lagt de sene kartofler, sået rødbeder, luget hvidløg, været en del af det hold, der satte løg, samt hjulpet til i frugthaven.
Den store traktor er repareret. Det blev lidt dyrere end budgetteret, 48.000 kr. incl. moms.
I hele april måned, inden organisationstrukturen blev realiseret, har markarbejdet hovedsageligt været udført ved frivillig hjælp, som vi har bedt om via Podio. Der er plantet mange ting i marken, hvidløg, tidlige kartofler, sommerkål, fennikel og persille, og der er sået gulerødder, majroer, pastinakker m.m. Der blev også etableret et vandingshold inden den første regn kom.

På billedet til venstre samarbejder vi med naturen ved at lade hestebønner og honningurt vokse side om side, så honningurtens larver kan spise de sorte bedebladlus, der ved sct. hans angriber hestebønnerne

 

Vi må fortsat appellere til hele fællesskabet over Podio ved de større 'kampagner', som f.eks. løgplantningen 9.maj.
Grønthandler/høsteholdet er ikke kommet i gang endnu, da butikken udelukkende kører på selvbetjening. I stedet har en gruppe fra dette team påtaget sig at så, prikle og vande alt det til marken, der skal forspires. De små planter har - på trods af deres store indsats - lidt en del på grund af pladsmangel. Vi må - på en eller anden måde - skaffe ressourcer til at få bygget dét større så- og priklehus, som der findes en skitse til.

tilbage til oversigten

Drivhuset

Marts 2020

I år er vi lidt på forkant i drivhusgruppen da vi skal jo ikke starte med at bygge drivhus og er i gang med gravefri dyrkning i alle bede i begge huse.dh1
Også forkultivering er i fuld gang.
I løbet af januar og februar har vi solgt salater for 2355 kr., cirka halvdelen til os selv og halvdelen til H15. Desværre har Coronaen nu stoppet salget til H 15. 
Vi har i gruppen udarbejdet et budget som i øjeblikket afventer godkendelse i hovedkredsen. Bente B-H er ansvarlig for økonomi i drivhusgruppen.
Efter den nye teamfordeling er vi 4 personer mindre end sidste år, men det skal nok gå, da de 11, som vi så mest til, bliver i gruppen."

Maj 2020

Vi er ved at have solgt de sidste vinter/forårsafgrøder, drivhus vest er tilplantet med tomater og vi er i gang med udplantning i drivhus øst.
Holdet som har stået for såning og vanding af småplanter er ved at køre træt og har fået forstærkning, indtil vi alle hen over sommeren indgår i samme vagtplan. Hver tager i gennemsnit en vagt om ugen. resten af maj og juni regner vi med at det er nok med en person om dagen, fra juli, når vi begynder at høste, er der som sidste år brug for 2 personer hver dag. Vi er 10 personer i teamet,  3 på 100%  og 7 på 50%.
Vi eksperimenterer med plantning og planter i dybe huller som vandes meget grundigt. Derefter får hver plante en håndfuld kaffegrums, fjer og uld i plantehullet. Tomaterne har klaret sig in 10 dag uden yderligere vanding. Men p.gr.a. den komprimerede jord kan de nok ikke klare hele sommeren. Vi vil eksperimenterer med hvor lidt vi kan nøjes med at vande. 
Vores udgifter er meget beskedne, af de budgetterede 7000 har vi brugt 3000. Regnskabet er oppe på hvert drivhusmøde, se vedheftede.
Vi fører også regnskab over hvad vi sælger hver måned. Det giver motivation at se hvad vi bidrager med og er nyttigt for planlægningen af næste sæson.
fra 1.1 til 30.4 har vi solgt for 6446kr excl. moms. Drivhussalater, spinat og udplantningsplanter tegner sig for ca 1/3 hver. 

På billedet til venstre ser du hvidløg, i midten arbejdes der, og på billedet til højre er der gravet ud til ananas-kirsebær mellem tomatrækkerne.

hlaban

tilbage til oversigten

Flerårige Grønsager

Projektbeskrivelse:

Et område på 100m2 i frugthaven udlægges til forsøg med dyrkning af flerårige grøntsager og andre spiselige planter.

Formål:

At finde ud af, om vi kan producerer gode, brugbare grøntsager i tilstrækkelig mængde og med "god" smag uden brug af maskiner (når bedene er etableret) eller uforholdsmæssigt meget manuelt arbejde.
At gøre mange forsøg og høste erfaringer med dyrkning, pasning, udbytter, smag/anvendelse, andre sorter m.m.
Finde ud af om flerårige afgrøder kan blive en voksende del af vores grøntsagsproduktion og dermed af vores mad.
Finde ud af om vi kan reducere behovet for at tilføre vand og næringsstoffer udefra uden reduktion i udbytte.
Finde ud af om en stor diversitet i plantesammensætningen kan skabe den nødvendige/rigtige balance mellem "nyttige" og "skadelige" insekter.
Give læring og skønhed.

Forberedelse: gfr

Arealet er forberedt med nedfræsning af hønsemøg og derpå afklip af græs og kløver. Til slut er alt dækket med ukrudtsdug.
Udarbejde plan for indretning af arealet
Udvælge hvad der skal sås og plantes
Undersøge indkøbsmuligheder og priser og indkøbe
Planlægge så- prikle-og plantearbejdet.
Pasning renholdelse og evt. vanding

Budget:

Hvis alt skal indkøbes hos økologicertificerede forhandlere er prisen ret høj, Måske over 5000kr
Ikke økocertificerede frø og planter kan får billigt eller gratis flere steder

Marts 2020

Vi er kommet godt igang. Har besluttet bedets design og hvilke planter vi vil  plante i det. Naturligvis først og fremmest flerårige grøntsager men også en del blomster og krydderurter for at tiltrække nyttige insekter og forhåbentlig undgå, at skadevoldere bliver for talrige. Der er nu gang i så-og priklearbejdet.

Vi har besluttet (og fået accept fra frugthaven til) at etablere endnu et bed som i fremtiden skal være vores asparges-bed. I år vil vi forberede jorden ved at dyrke kartofler efter 3 forskellige metoder på hele bedet. Vi bruger tang/ålegræs, hestemøg, uld og andet organisk materiale til at lægge over eller under kartoflerne.
Vi sår og prikler asparges i år således at de bliver klar til udplantning næste forår.
Økonomi: vi har indtil nu haft udgifter for 447,00kr

Maj 2020

Vi er i fuld gang med at plante og så i bedet. Mangler stadig en del. Det meste har vi selv sået, priklet og udplantet, men vi har også indkøbt nogle planter. Det andet bed, hvor der er lagt kartofler på forskellige måder, har vi endnu ikke set til - ligger dækket med fiberdug. Det lille asparges bed langs hegnet hvor der er plantet 20 asparges har det fint og de fleste asparges er kommet op.
Økonomi : Udgifter til frø og planter: 2223,50 kr Udgift til en vandspreder til vandslangen: 99,00 kr I alt: 2322,50 kr.
Indtægter: 0 kr
Vi mangler et medlem i teamet efter at Ulla er flyttet, men vi klarer os med hjælp af gode interessemedlemmer

tilbage til oversigten

De Permanente Bede 

Marts 2020

De gamle bede: Der er forsøgsvis lavet et læhegn for vestenvind og rundt om området er plantet Ribsbuske og lidt Aronia samt Kulsukkerrod, som er mineralrig og god i kompost eller jorddække. Vi anlægger 3 nye permanente bede i den sidste uopdyrkede trekant syd for de gamle bede, hvori vi vil dyrke rabarber af forskellige sorter. Desuden vil vi dyrke en del forskellige et-årige grøntsager og tidlig salat, mest med henblik på at se hvad disse bede kan fremfor marken. Det være sig arbejdstimer, afkast, kvalitet og vanding.

vf
De nye bede: Vi fortsætter løbende med at anlægge nye bede og har netop udvidet området. I løbet af foråret vil vi så hestebønner og forskellige bladbeder, som vi i er i gang med at forspire. Som gode naboplanter til at bekæmpe skadedyr, vil der blive sået/udplantet tagetes. Desuden tallerkensmækker, som spiselig afgrøde og biplante. Rundt om hele området vil vi så solsikker, som skal vokse op ad hegnet og give mad til fugle og måske hønsene. Efter vi har fået ænder i bedene, får vi god hjælp af dem til at udrydde snegle og andre skadedyr som hele området var plaget af sidste år. Desuden gøder ænderne, som bliver brugt direkte i bedene. 

Maj 2020

Vi har nu tilsået 10 bede med 2 slags hestebønner og 2 bede med blandede bladbeder. Alle afgrøder er sået successivt og de første par bede er kommet fint op. Vi er startet op på at så/udplante blomster mellem afgrøderne. Ligesom vi fortsat etablerer nye bede. Ændernes tid i bedene er forbi i denne omgang, deres store fødder træder for hårdt på de små spæde planter. Så i stedet har vi lavet hegn udenom et stykke af bedene, så ænderne kan patruljere for snegle langs hegnet.

Gl permanente bede er en del af Permanente bede. Der er anlagt bede som svarer til ca 11 bede. Der kan snart høstes salat og måske lidt rabarber . Bedene er stort set plantet til og sået. Der er et forsøg med røde kartofler. Der bruges ca 25t/uge med vanding, udplantning, ukrudtsbekæmpelse og planter i det lille drivhus.

tilbage til oversigten

 

Hønsene

November 2019

For et par måneder siden valgte hønseteamet at omorganisere.
Man ønskede et team med få medlemmer for at få de fordele, der er i dette. Det enkelte medlem bliver bedre til at have hønsehold fordi man har flere opgaver, tiere. Samtidig forenkles den samlede kommunikation i og med, at der er færre medlemmer, der skal kommunikere med hinanden.
Omorganiseringen har betydet at en hel del er trådt ud af teamet og få nye er kommet til. Ifølge de gamle medlemmer af gruppen, har omorganiseringen givet gruppen et arbejdsmoralsk løft.
Hønsene er nu slagtet. De sidste 2 weekender har hønsegruppen organiseret slagtedage med efterfølgende fællesplukning af høns. Det har været en stor succes. Mange permatopister har taget et stort skridt på selvforsyningsvejen og kastet sig ud i nye sanseoplevelser og ved nu hvordan det føles at plukke en høne og stikke hele hånden ind i den, for at trække indvoldene ud.
Hønsehuset står lige nu foran landbrugsladen. Det skal lige nu blot rengøres og så lånes ud til andegruppen. Inden foråret skal hegnet og huset vedligeholdes, repareres og gøres klar til nye høns.
Det nye hønsehold kommer først til april sandsynligvis og indtil da skal hønsegruppen endvidere have fundet ud af hvilke racer, vi gerne vil have og hvilket antal.

Marts 2020

For 3 uger siden fik vi vores nye generation af høns leveret fra Bangs Hønniker, som også leverede vores første hold høns.
Vi har valgt den samme race en gang til for nemmere at kunne bygge videre på de erfaringer vi fik med det første hold.
Vi synes, der døde lidt for mange høns for os og de lagde lidt for lidt æg. Så vi oplistede en række ændringer i vores pasning, som vi vil implementere fra starten af med vores nye høns. På den måde kan vi få en fornemmelse af om det, vi har tænkt, nytter.hs
Hønseteamet fungerer fint. Vores kommunikation foregår på mail og ved akutte sms-beskeder og det virker. Vi får beskederne rundt.
Beslutningsprocessen er lidt anderledes her i Coronakrisen. Kun få er involveret, men indtil nu har det ikke givet problemer.

 

Maj 2020

I hønseteamet er det blevet hverdag. Hønsene virker til at trives og det gør teamet også. Vi forsøger hele tiden at optimere på udnyttelsen af det dyre hønsefoder og synes, at vi kommer nogen vegne med det.

tilbage til oversigten

Frugthaven

November 2019

- frugthaven har etableret hele læhegnet nu (vi manglede et mindre indslag ud for den lille låge ud mod mergelgraven for at forhindre at der blev dannet en vindtunnel ved lågen). Indslaget blev plantet færdigt i weekenden. Der er træer og buske i overskud fra plantning af læhegn, hvoraf de fleste i 2020 vil blive plantet ud som nytte- og ammetræer i frugttræsrækkerne.
- der er sat beskyttelse rundt om alle frugttræernes stammer mod mus der gnaver i barken. Vi er ved at afklare måder at beskytte mod mus og mosegrise mere langsigtet. Det bliver nok en blanding af ultralyd, høns, bestemte bunddækkeplanter som mus ikke bryder sig om og evt ænder/gæs i fremtiden hvor vi i samarbejde med hønsegruppen etablerer en hensigtsmæssig opdeling af frugthaven fx med flytbare hegn
- de to-tre store udviklingsopgaver i 2020 bliver 1) at etablere bunddække af krydderurter og andre gavnlige bunddækkeplanter under samtlige frugttræer, 2) at plante bærbuske ved de resterende rækker af frugttræer og 3) evt at plante "udfylde" de fjerneste rækker af frugttræer med de træsorter der mangler, fx abrikos, ferskenmandel etc. Det skal dog bemærkes at vi kun udfører de udviklingsopgaver som vi kan finde penge til.
- Vi afholder et evaluerings- og planlægning af 2020-møde i december.

 

Status fra frugthavegruppen pr. 31.03.20fh

tilbage til oversigten

Skovhaven 

Januar 2020

Skovhavegruppen er i gang med at designe et område på lidt under 1 hektar. I første omgang fokuserer vi på træer, hvilke sorter vi skal indkøbe og hvor de skal placeres.
Vi har fået doneret ca. 4000 kr. af private til at købe træer og buske for, dem vil vi bruge og plante så mange træer som vi kan få for pengene efteråret 2020. I den forbindelse skal vi have sat hegn op rundt om området vi råder over. Hvis der er hegn der ligger og ikke bliver brugt vi meget gerne overtage det? Vi arbejder stadig på nedsat tid, og folk bruger primært deres timer i de andre grupper de er en del af. I forbindelse med at vi skal lave hegn, og plante træer i efteråret vil vi bruge mere tid i gruppen. Vi arbejder også på at få etableret en kravlegård med bunddækkeplanter på noget af det område vi har jordforbedret i foråret.

Marts 2020

Skovhavens aktive medlemmer består lige nu af:
Helga (tovholder), Helene, Jesper, Tanja, Ida, Line, Inge, Anja
De opgaver vi er i gang med nu er:
- Videreudvikling af overordnet design med fokus på kronlaget - med henblik på at få plantet træer i efteråret.
- Design og bygning af hegn som indgang til skovehaven (ud fra klynge 6)
- Design og fældning af træer ifb. oplevelses-sti og lysninger rundt i skovhavens område.
- Anlægning af forsøgsbed til bunddækkeplanter/flerårige grøntsager.
- Opbygning af insekthotel som del af hegnet der bliver indgangen til skovhaven.
- Undersøge hvor og hvor billigt vi kan få de forskellige træer vi vil så til efteråret. Lede efter sponsoraftaler.
- Svampe.
Vi har arbejdsdag hver 1. søndag i måneden kl. 10:00-14:00

tilbage til oversigten

Skovlandbrug 

Projektbeskrivelse.

Der plantes 150 Spisekastanje frøplanter i en række, meget tæt (ca. 2 meter imellem). Derefter anvendes en early elimination strategi over 6 år indtil afstanden hemmel træerne er ca. 6m og vi har et udvalg af træer med gode engenskaber. Frøplanterne er en hybrid af Rousset de Ney og Mariegoulde Det er en hybrid af 2 meget velegnede spisekastanjer fra Nordfrankrig. Udvalgt af Lars Westergaard ud fra hans mangeårige kendskab til spisekastanjer.
De købes af Westergaards planteskole til 25kr pr. Styk
De plantes i den brede; allerede ryddede, allé der går ind gennem skoven. Ca ud for mergelgraven og mod området med bjørneklo. De plantes tættere på den nordlige side af alleen for at give dem mest muligt sollys.

Formål.

At bringe os tættere på at dyrke jorden ud fra permakulturprinsipper Begynde på at flytte vores madproduktion op i træerne. Omlægge til skovlandbrug og gøre nye forsøg og erfaringer med denne form for landbrug. At gøre helt konkret erfaringer med hvordan vi får omlagt vores egen skov til madproduerned skov.

Forberedelse.

Der grubes 4 spor. Et på sydsiden og et på nordsiden af alleen, for at skære rødderne fra egetræeme over, så vi giver plads under jorden til de nye træers rødder. 2 spor grubes op gennem alleen til at plante træerne i og give plads til at de nye små træer kan gro.
Der købes 15C vækstrør til ca 25kr stk - disse rør beskytter de små træer for vind og dyr som gerne vil spise dem, derudover danner de et lidt varmere mikroklima så træerne gror lidt hurtigere de første par år. Samt vi sparer pengene til et hegn der holder dyrene ude. Evt. kan der laves fladekompostering ovenpå den bare jord vinteren over. Fx forsøget med at lægge kartofler og så kompost oven på Så kan vi se om det virker. Og vi har forhåbentligt et
dyrkningsegnet bed langs kastanjerne.

skovlandbrug

April 2020

Plantedag skovlandbrug/kastanjeprojektet.

Allenen i skoven er blevet fliset, Tamborg har gruppet arealerne, vi har fået leveret flis og vækstrør. Så vi er klar til at plante.
Skærtorsdag blev der plantet 80 kastanjer med 2 m mellemrum på een række i alleen i et af gruppesporene.
Hver træ vandes. Der er sat et vækstrør over på en pind og der skal sækkes med 10cm flis i en radius af 60cm fra træet.

Budget

150 Spisekastanje frøplanter 150X25kr + 150 Vækstrør 150X25 + Grubber 1 time X 600kr + kørsel til fra
I alt 3750kr + 3750kr + 1000kr = 8500kr

tilbage til oversigten

Land of nuts 

nutsSå blev land of nuts bag pilerensningsanlæget også plantet. Det skal fungere som en genbank for gode sorter af valdnødder, hassel og kastanjer.
Vi har plantet seks sorter af valdnød, seks træhasselshybrider, og seks kastanjer af sorterne Marigoulde, og Rousset de Ney.
Marigoule og Rousset de Nay er forældrene til de kastanjer der er plantet i skoven, så nu kan vi selv lave tilsvarende frøplanter. Træhassler er krysninger af almindelig hassel og tyrkisk træhassel som giver hassler med større nødder, hybrid vigor og planter der opfører sig mere som træer og ike buske, hvilket er en fordel hvis de skal passe ind i kastanjesystemet.

Permatopia har nu taget et kæmpestort skridt mod permakultur. Et af de største uløste problemer er hvordan kan man lave et permakulturelt storskala landbrug som potientelt kan producere mad til milioner af mennesker. Skovlandbrug er et rigtigt godt bud og vi har nu vores eget skrovlandbrug projekt og en genbank med genetik til at producere frøplanter af de mest oplagte afgrøder til skovlandbrug i dansk klima. Dvs spisekastanjer, valdnøder og træhassel.

tilbage til oversigten

Kompost 

Marts 2020

Kompostpladsen har på det nærmeste været lukket ned det sidste 1/2 år fordi vand og mudder har umuliggjort al færdsel.
Vi lavede en kompostmile sidste efterår og det er blevet omdannet til rigtig fin kompost som skal spredes ud på marken inden længe. Vi havde regnet med at høste halvdelen af pilen i pilerensningsanlægget  på nuværende tidspunkt og bruge den som hovedbestanddel i en ny stor kompostproduktion.  Det viser sig nu at pilen først skal høstes om 2 år.  
Vi har brug for en del næringsstoffer både til brug i en ny kompostmile, som gødning til markerne og til brug i drivhusene, de permanente bede og flerårige grøntsager. Derfor har vi fået leveret en hel del komøg og hestemøg og snart får vi et ordentligt læs fåremøg. Dertil kommer svampesubstrat fra Beyond Coffee.
Den 31/3 bliver der lavet flis af egegrene  i skoven og det vil udgøre en del af den kommende kompostmile sammen med  møg og grøntgødning fra marken når græs og kløver kommer i vækst.

Maj 2020

Vores egen hjemmelavede kompost fra sidste efterår blev rigtig god. Dejligt at opleve - men vi har brug for en langt større mængde. Det havde vi regne med at kunne lave i år, men desværre mangler vi den store mængde pileflis, som vi havde regnet med var til rådighed i år. Derfor blev det nødvendigt at indkøbe større mængder møg. Det meste møg og kompost er for længst på marken og resten kommer ud i næste uge, der hvor vinterkålen står, så de mange majs kan komme i jorden.

tilbage til oversigten

Bier 

Bigruppen består af 4 faste medlemmer og et interessemedlem.
Foruden Helle Bindesbøll (Tovholder) Henrik Hansen og Signe Maaløe Stlllhoff er Anne Gormsen blevet nyt medlem, og Thue Trofed er med så meget han har tid og lyst til — Velkommen til jer.
I vinterens løb har vi malet og indrettet det midlertidige birum vi har i Vestlængen, og det blev så nyindviet i starten af mats måned.
Bigården består af 5 bifamilier, hvoraf de 3 er i fuld vækst allerede, og 2 er mindre familier, som vi håber kommer godt i gang også.
Sidste år havde vi jo indtil flere sværmninger. Både bier som kom og bier som forsvandt. Det gjorde at honninghøsten ikke blev så stor som vi forventede. Men til gengæld fik vi så de to ekstra familier. Alle 5 familier fik nye dronninger, og har som sagt klaret vinteren ganske godt.

Planer for 2020.kompost

2 medlemmer har meldt sig til kursus hos Østsjællands biavlerforening for at få del i de mange erfaringer, der er i denne ambitiøse forening.
Vi er i gang med at skulle bygge os et afstillingsbord, med opbevaring ude i bigården.
jeg håber at vi kan få hjælp til at planere jorden især bag staderne, enten ved fræsning eller ved jord/gruspålægning, da underlaget i bigården er fuld af huller og plovfurer, som man snubler rundt på når man går og arbejder. Det bliver et større problem des større bigården bliver.
Biernes vigtigste opgave er jo at bestøve vores afgrøder, og dermed maksimere både frugt, nødder og grøntsager. Og i år har de allerede gjort den første heltegerning. I det varme solskin her i midten af marts, var de ude i stor stil i mirabellerne. Så de nåede at befrugte mange blomster inden frosten satte ind og ødelagde alle dem der ikke var nået at blive befrugtet.
Vi håber på at kunne være lidt mere på forkant, og undgå sværmning. Bla ved at tage bier fra til småfamilier, i de familier som vokser voldsomt. Også som et led i varroabekæmpelsen (varroa er mider som angriber bilarver og bier).
vores ambition er at høste 80 til 100 kg honning.
Vi har investeret i en honningpresse, som giver os mulighed for at tage forårshonning fra, Honning trukket på især frugttræerne og buskene i det tidlige forår. Inden det store træk på raps kommer.
Med flere bier og større honninghøst, bliver driftsudgifterne også større. Især rammevask, og honningemballage, men også vinterfoder. Der er faktisk kommet økologisk vinterfoder, men desværre til den tredobbelte pris.
Desværre mister vi også en af vores store kapaciteter. Når Henrik Hansen forlader os midt i forårsvæksten. Vi har dog aftalt at han efterlader det meste af det materiel han har haft med sig til permatopia. Ellers ville vi faktisk stå med store økonomiske udfordringer. Vi ønsker Henrik alt godt fremover.

Sæsonens første bisyn
Af 6 familier - havde 2 vokset sig så store
så der skulle et ekstra magasin på.

tilbage til oversigten

Ænder 

November 2019

Den gamle landbrugsgruppe godkendte i april 2018 opstart af et andeprojekt i Permatopia – denne godkendelse blev dog efterfølgende sat på holdt, fordi det blev vurderet at vi ikke havde den fornødne arbejdskraftressource til at gennemføre projektet på forsvarlig vis.
Sannemarie havde dengang lavet et stort og grundigt forarbejde om projektet og dette ligger nu som grundlag for version 2.0.
Vi er en gruppe, der vurderer at tiden, ressourcerne og muligheden for endelig at sætte gang i andeprojektet foreligger nu.

Projektbeskrivelse:

5 økologiske moskusænder - ca 7 mdr gamle og endnu ikke kønsbestemte - som vi har fået fra Aiah på Naturplanteskolen – dog på den betingelse at Aiah får 2 af dem retur til foråret.
Ænderne skal have primært ophold i/ved de permanente bede, hvor vi har haft rigtig mange snegle i eftersommeren og derfor har brug for hjælp til bekæmpelse af disse
Hen over vinteren har ænderne fået lov at låne det mobile hønsehus, som alligevel står tomt – og indhegningen omkring de permanente bede kan fint fungere som andegård vinteren over.

Økonomi:

Der blev allerede i 2018 indkøbt et lille andehus, badebassiner, foder -og vandbeholdere, murerbaljer til diverse, trådnet osv, så den del er på plads.
Vi påtænker at starte op som et privat initiativ med indskud af 400 kr pr and-del til dækning af foder, skaller, halm mm. Gruppen passer selv ænderne (ikke en del af KP-arbejdsforpligtelsen) samt modtager en slagtet and november 2020 – hvis ellers ikke ræven eller andre udfordringerne er kommet i vejen.

Gruppen består pt af: Sannemarie, Tina, Signe G, Anne G, Anne T og Aase – samt plads til endnu 2 and-dele med i alt indskud på 3.200 kr.

Planen:

En andebesætning på 1 andrik og 3 hunner
Ænderne skal være med til at bekæmpe snegle og andet kryb – i de permanente bede og evt udlånes til andre områder
De vil begynde at lægge æg til foråret – til udrugning og evt salg
De skal udruge ællinger, som vi vil fodre op og slagte i efterår/vinter 2020.
De skal give os mulighed for at følge vores mad fra start til slut.
De skal gøde og deres redemateriale indgå som jordfordring i bedene.
De skal lære os at omgås dyr med respekt og kærlighed.

Lidt info om moskusanden:

Moskusanden er en robust fugl, den kan klare sig ude i helt ned til minus 12 grader, den er venlig og imødekommende, den rapper ikke. Hunnerne er gode æglæggere og gode til at ruge og passe deres ællinger.
Moskusanden er en stor kødfuld and, de slagtes 20 uge gamle og vejer på det tidspunkt mellem 3,5 og 5 kg.
Moskusandens kød er fedtfattigt og smagfuldt. Det er det som hedder berberiand i køledisken.
Moskusanden er kønsmoden når de er 10-11 mdr gl.  En hun kan klække et kuld på op til 20 ællinger, men det anbefales, at holde kuldene på mellem 10-15 ællinger.
Hunnerne lægger dagligt æg undtagen når de er skruk, så hen over forår og sommer vil en hun enten kunne få mellem 2-3 kuld eller producere et kuld og ca. 80 æg. Ællingerne kan klare sig selv fra de er 4 uger gamle.

Begyndelse og opstart af andegård.

Den 17/11-19 fik vi 5 gratis Moskusænder i vinterlogi af Aiha fra Naturplanteskolen. Aftalen var at vi passede dyrene hen over vinteren og at Aiha fik en han og en hun tilbage i Marts/April 20. Der var så lige det at de 5 ænder var 4 andrikker og en and.
Vores drøm og plan med at få ænder i Permatopia var og er :

Så vi startede en bytteforretning.
Vi fik byttet en andrik til to ænder fra Louise i Haslev og fik to ænder foræret af Maria på Møn, vi forærede en andrik væk og i slutningen af februar puttede vi en andrik og hans søster i en flyttekasse og returnerede dem til Aiha. Og så havde vi 1andrik og 4 ænder, som skal danne grundstammen til den stolte Permatopiaand.

Permatopiaanden

skal være en omgængelig, social og venlig and, det skal være en stor kødfuld and, som er god til at ruge og passe sine ællinger og den skal have det bedste mulige liv i de ca. 24 uger, den kommer til at leve. Vi tænker at ænderne skal slagtes her, så vi ikke skal ud i noget dyretransport.
Ænderne bliver i første omgang solgt som stalddørssalg. Der er regler som foreskriver, at man gerne må sælge slagtede uåbnede ænder. Så vi tænker på samme måde, som vi gjorde med hønsene, at der bliver budt ind til  store plukkedag, når den tid kommer.

Januar 2020

Den 25/1-20 blev det første æg lagt og d.13/2-20 havde vi 3 æglæggende ænder. Vi ville gerne have, at de ællinger vi fik udruget ikke var beslægtede, så som skrevet tidligere blev de to ænder, som var søster og bror sendt retur til Naturplanteskolen og fra d. 20/2-20 lod vi ænderne beholde deres æg.
Vores plan var, at vi skulle have to rugende ænder med ca. 12 æg i hver rede. Det syntes de 2 ænder ikke. Den 25/2-20 holdt de op med at lægge æg, lagde sig begge til rette i samme rede og rugede målrettet i 33 dage på 10 æg og lige nu ved vi, at der er 7 ællinger under de to damers varmer maver.
De to andre ænder, som er fra August 19, er ved at være klar til at lægge æg. De kommer til at beholde deres æg fra start, sådan at der forhåbentligt kommer 2 nye kuld ællinger igen i midten af Maj og 2 kuld igen i juli.

Andegårde. Vi vil gerne have at vores andegårde er mobile, så ænderne kan flyttes rundt på gården.
 Nu bor ænderne ved de permanente bede, hvor de har gået og ryddet for snegle og æg. Ællingerne vil når de er 5 uger gamle komme ned og bo mellem drivhusene, hvor vi er ved at etablere Andegård nr. 2. Her vil de skulle gå til de er 24 uger.
Uanset hvor ænderne er placeret, er de på arbejde i forhold til at holde bestanden af snegle i ave, gøde jorden og vokse sig store og stærke.
Foder. Ænderne hører ind under landbruget og er økologiske. Det ville have været så oplagt at indsamle husholdningsrester og lade det være en del af deres kost, men det går ikke. Ænderne spiser det foder de selv finder, suppleret med økologisk byg og foderpiller.
Fremtid. Vi håber i 2020, at få min. 40 ænder til slagtning. Hvis det lykkes:

Der er ingen af os som har erfaringer med ænder, så projektet bærer meget præg af at være learning by doing.
Der har været stor eufori da det første æg kom og ællingerne klæggede, masser af kørsel og bytten rundt for at få gode dyr og usikkerhed og tvivl i forhold til hvad er rigtigt og forkert omkring ænder, hvordan ser en god andegård ud osv. osv.
Med risiko for at lyde som konerne med æggene, håber vi at vore projekt, kan være med til at styrke vores permakulturelle ambitioner og vores fælles økonomi.

Andegruppens medlemmer er Anne Gormsen, Anne Tørnæs, Aase , Bodil, Tina , Kirsten Jung, Signe Glahn, Sannemarie.

Maj 2020

Vi har: 4 ænder 1 Andrik. 10 Ællinger. Den ene and er skruk og ligger på 23 æg. Forventet klækning 3/6-20. 2 andre ænder er i gang med at etablere reder med d.d. henholdsvis 10 og 12 æg. 1 (mor)- and går med ællingerne nede mellem drivhusene og er pt. ikke æglæggende.
Vi vil gerne have etableret 2 mobile andehuse, som kan flyttes rundt på gården i jagten på snegle. Der er brug for nogle stykker, som går i gang med dette projekt.
Alle ællinger er tænkt til slagtning, når de er 21-24 uger gamle.
Projektet er finansieret via private indskud. Der er dog en mellemregning, med hønsegruppe i forbindelse med foder og halm, som afregnes efter salg og slagtning.

tilbage til oversigten

 

Landbrugs-Koo

Referat af møde I landbrugsKOO mandag den 23.April 2020

Til stede: Line (mødeleder), Anne T (permanente bede), Inge S (frugthaven), Karen R (høns), Bente B-H (drivhuset), Anders (Grønthøster), Bodil (flerårige & kompost), Helga (Skovhaven), Morten , Thomas R (gæst), Rasmus B (gæst), Bjørn H (gæst).


Tid – ca.

Emne

uddybning

Formål og ansvarlig

19.00

1:  Godkendelse af dagsorden og valg af referent
Anders indvilgede i at referere

Formalia

v/Mødeleder

19.10

2: Nyt fra hovedkredsen
Bodil orienterede: snakket om værdier, visioner, årshjul. Oplæg til permakulturel design gruppe.
Sidste møde (10/3) var domineret af fastsættelse af arbejdsressourcer for det kommende år

Orientering. Fremover et fast punkt

v/Bodil og Anders

19.20

3: Arbejdsorganisering 2020
Thomas og Rasmus fortalte om deres fremgangsmåde med at tale med hver enkelt i mark-grønt-teamet. 20 ville arbejde i grupper til fastlagt tidspunkter, 11 ville arbejde i selvorganiserende grupper, og 2 ville indgå i den overordnede koordinering.
De 20 kan nu skrive sig ind i skemaerne, Thomas og Rasmus vil koordinere og regulere efterfølgende, så arbejdet kan gå i gang fra 1. eller 2.maj. Tidsskemaerne er udarbejdet på baggrund af det forventede omfang af de nødvendige arbejdsopgaver, som er udarbejdet af Morten og Bente.
Det er et spændende forsøg, og mange ting skal reguleres/evalueres efterhånden, til eksempel: Hvad, hvis vejret spiller os et puds (heldagsregn eller tørke), skal der tjekkes om folk møder op, hvem kan forestå og instruere de enkelte arbejdsopgaver. En del må kunne planlægges, følges op og reguleres via de ugentlige mandagsmøder (se under punkt 4).
Anders rejste spørgsmålet, om andre teams eventuelt på sigt kunne gå ind i en sådan ordning, eller selv lave en lignende. Der var ingen nævneværdige reaktioner på dette spørgsmål.

Orientering om ny arbejdsorganisering med udgangspunkt i markgrønt.
Debat om evt. indarbejdning af disse principper i andre arbejdsgrupper på lang sigt.

v/Thomas R
og
v/ Anders

19.50

4: Tovholder i landbrug og markgrønt
P.t. er der ingen fast tovholder i landbruget, men det styres af et team, bestående af Morten, Bodil, Bente og Anders, som mødes hver mandag formiddag for at følge op på den forgangne uge og planlægge den kommende uge. Andre kan også – efter behov - deltage i disse mandagsmøder, f.eks, Kirsten A, der deltager i koordineringen, eller en tovholder fra en af de andre teams.
Indtil videre er Morten tovholder for markgrønt-teamet.

Orientering

v/Anders

20.00

5: Orientering om økonomi.
Bodil og Henrik Hansen har fået hvert enkelt team til at udarbejde sit eget budget, og det forventes så, at deres budgetopfølgninger nu vil indgå i deres månedlige statusopdateringer.
Disse team-budgetter vil indgå i et større landbrugsbudget, hvor en del fællesudgifter jo desuden vejer tungt. Dette landbrugsbudget vil blive en del af hele KP-Amba budgettet som forventes vedtaget på Generalforsamlingen 24/5 , eventuelt med mindre korrektioner. Vi kan selvfølgelig ikke vente med at bruge penge indtil budgettet er vedtaget, men går så småt i gang.
Da budgettet ikke er vedtaget, kan der naturligvis heller ikke foreligge nogen budgetopfølgning.
Ud fra Rasmus C’s vurdering, vil udgifter være af samme størrelsesorden som de foregående år, hvor indtægterne nogen lunde har matchet udgifterne, så der næsten har været balance.
Et egentlig overskud kan ikke forventes før fællesspisningen er kommet godt i gang. Beboerne benytter sig åbenbart ikke i tilstrækkelig grad af adgangen til vores egne grønsager.

I januar nedsatte vi et budgetudvalg, og siden er udkast til budgetter for de enkelte teams  udarbejdet

Orientering
v/ Bodil og Morten

 

 

 

 

20.20

Pause

 

 

20.30

6: Den Permakulturelle Naturskole
Landbrugs-koo skal give grønt lys for, at man kan gå videre med projektet, men skal naturligvis spørges igen, hvis der sker større ændringer, og også når der foreligger et mere konkret projekt.
Mange i Permatopia har været med i snakken, og vil gerne involveres i projektet (mere eller mindre). Bland andet Henrik Hansen, Karen K, Camilla J, Mette & Jonas, Bjarne, Jørgen. Jesper Lund har noget erfaring vedrørende naturvejledning, og vil måske gå ind i projektet.
Der er et selvstændigt projekt, det skal ikke være en del af Permatopia.
I første omgang tænkes at huset tæt på mergelgraven har grundareal på 84 kvm, og uden om en grund på cirka 200 kvm. Der skal være adgang fra Jørslevvej, ikke gennem Permatopias aktiviteter, Indgangsområde og parkering vil nok også optage en del plads.
Mange fonde er blevet spurgt, og stiller sig meget positive. Af forskellige grunde: Nysgerrighed pirres, børn motiveres, fokus på naturen, på permakulturen og på økologien.
Der var en generel positiv stemning for projektet og grønt lys til at gå videre.
Bodil mente, at timingen ikke var god. Vi er ikke langt nok fremme med permakulturen, og det kan karambolere med det natur- og videnscenter, som Permatopias Venner arbejder med.
Det er måske ikke lovligt med et byggeri så tæt på vindmøllen. Det skal snarest undersøges.
Projektets bringes her fra videre til hovedkredsen.

Se bilag

Orientering og beslutning
v/Bjørn H

21.00

7: Opdaterede status fra teams
Grønthøsterne: Ikke meget arbejde med teamets opgaver, så længe der er selvbetjening. Men en del af teamet (7-8 personer) arbejder i stedet med et så- og prikle-projekt til markgrønt, hvor især den daglige vanding tager tid.
Noget af den opsparede tid kan måske senere bruges til at høste jordbær og bønner, når der er rigtig mange.
Frugthaven: Vi glemte i budgettet at søge om midler til en vej igennem haven.
Svar fra økonomiafdelingen: det er for sent nu, det må vente til næste år
Permanente bede: planter vores bede. mest med hestebønner.
Ænderne er nu på vej ned til området mellem drivhusene.
Høns: Der skal sætte nogle skilte op, angående retningslinjer. Børn skal ikke ind for at lege med hønsene. Der kan eventuelt i stedet arrangeres fremvisning og undervisning for børn.
Flerårige Grønsager: Vi har nu udvidet, og har 100 + 100 kvm, samt en række med aspargesplanter (fra Oles far)
Markgrønt: Så- og prikle-forholdene skal være markant bedre. Planterne har det ikke godt under opvæksten. De lider.
Vi skal have bygget et større så og priklehus op ad stuehuset, Så må det stå der, så længe det kan. Vi kan ikke afvente eventuelle planer for stuehuset.
Der ligger en skitse til et sådant hus fra Jesper Vognsgård, og vi har de fleste af materialerne dertil.
Bente går videre med dette sammen med Jørgen Aaborn. Det skal også op i hovedkredsen, både med henblik på økonomi og med henblik på arbejdskraft. Når det presserende arbejde med loen er færdigt, må en gruppe kunne gå i gang med denne byggeopgave. Til efteråret, så det kan være klart til næste forår.

Er der nyt i forhold til de statusopdateringer, der forelå i forbindelse med det aflyste martsmøde?

v/mødeleder

21.25

8: Eventuelt, evaluering og afslutning
Fin stemning og rimelig effektivtét, så mødet kunne afsluttes 20 minutter før planlagt.
Det gør vist det hele lidt lettere og ”smertefuldt”, når der ikke er 15 – 20 deltagere

Afhængig af, hvor meget energi der er tilbage

v/mødeleder

tilbage til oversigten