Øko-adminteam

statusrapport 8. maj 2020

De kontinuerlige driftsopgaver, som fylder mest for tiden:
Intern og ekstern fakturering (internt er det forbrug, vaskeri, haveleje, madordning, Amba bidrag, overnatninger og lo-leje) .
Intern og ekstern bogføring
udsendelse af betalingspåmindelser 1 og 2 til interne og eksterne
Indgåelse af afdragsaftaler med interne.
Udvide kendskab til vores regnskabsprogram
Indsamling af afmålinger af koldt vand, varmt vand og husvarme i samarbejde med boligforeninger ved ind- og udflytning.
udregning af gennemsnitsforbrug for husstande, som ønsker at finde ny beboere.
Opkrævning af årligt ventelistegebyr.
Svare på mails omkring administration og økonomi.
Kartotek med dokumenter som kontrakter, aftaler, afdragsaftaler, information til tilflyttere

Udviklingsopgaver i denne tid:
Effektivisere og udvikle driftsopgaver, så det tager mindre tid eller blive udført mere tilfredsstillende.
Levere beregninger i tal og grafer til fællesskabets proces omkring ny fordelingsmodel af udgfter til forbrug.
Undersøge, om vi kan sende fakturaer med højere informationsniveau, uden at det koster os meget ekstra arbejdstid.
Der arbejdes på at mindst to personer dækker hver opgave, så der er to, som kender til måden opgaven bliver udført på, så driften ikke er sårbar ved fravær.

Ønsker fremadrettet:
Finde flere teammedlemmer, da vi har tildelt 2 * 100 % som ikke er besat.
Bedre sammenhæng med bestyrelsen generelt og især omkring budgetopfølgning.
En strukturering af teamets arbejde, så vi holder færre møder i hele adminteamet og har flere selvkørende arbejdsgrupper.
Status på udestående (Ambas tilgodehavender)

Intern gæld: 144.850 kr.
Ekstern gæld: : 37.301,80 kr.
Der er 21 husstande der i marts betalte AMBAbidrag for resten af 2020
Der er 7 husstande der ikke betaler Ambabidrag i maj 2020
Der er 22 husstande der ikke betaler madkontingent