Soc.bær.

STATUS FRA TEAMS i maj 2020

Kommunikation

Permanettet: KOM-teamet fortsætter arbejdet sammen med Torben fra Webfronten med at udvikle modul til Permanettet til håndtering af fællesspisning. Fejlretning af det øvrige Permanet foretages løbende. Vi evaluerer, hvad Permanettet kan og ikke kan. Hvor kan det tjene som arbejdsværktøj, og hvor kommer det til kort?
Nyhedsbrev: Knud Erik bidrager nu som redaktør og bidrager bl.a. med mere journalistisk bearbejdning af indholdet.
SoMe: 3565 følgere på Facebook. 741 følgere på Instagram. God rækkevidde og respons på indhold. Annoncerer igen rundvisninger.
Hjemmeside: Ombygning er planlagt. Pt. ikke mulig at komme videre med pga. mangel på udstyr. KOM- gruppen bruger eget udstyr og er ikke tildelt ressourcer til indkøb. Oversættelse af tekst til engelsk er igangsat mhp. en engelsk udgave af (dele af) siden.
Billeddatabase: Pt. ikke mulig at komme videre med pga. mangel på udstyr. KOM-gruppen bruger eget udstyr og er ikke tildelt ressourcer til indkøb.

Facilitator/mødelederteam

Vi har været vært for to læringsaftener. En velbesøgt aften om sociale stemninger den 19/2 i Loen og en mindre besøgt aften om sociokrati den 22. april på Zoom.


OKRATI

Okrati, i samarbejde med Anders W, er lige nu ved at afdække behovet for udvikling af hovedkredsens arbejde og funktion, samt vurdere det eventuelle behov for ændring af mandat. Vi lovede at lave denne evaluering fra generalforsamlingen d. 28.10.18 .
Til evaluering af hovedkredsens arbejde og funktion har vi udviklet en forundersøgelse og udsendt til ca. 40-42 direkte aktører fra de 3 fora HK, bestyrelse og områdeKOO. Der er Indsamlet materiale fra 19 personer.
Har punkt på dagsordnen til hovedkredsmødet d. 14.5. med det formål at prioritere og iværksætte forbedringer, samt vurdere behovet for at ændre på HK's mandat på kommende GF. Hertil er fremsendt materiale med sammenfatning af evalueringerne, procesforslag til hovedkredsen samt alle evalueringer uredigeret.
Vi planlægger i Efterår 2020:
Deltage med konkret arbejdskraft til forbedring af hovedkredsens arbejde og funktion.
Lave dialog- og undervisningstiltag til udvikling af vores måde at tage beslutninger i fællesskabet generelt. Dette med fokus på f.eks. nuværende beslutningsstrukturer i Permatopia, organiserng, mødeformer, sociokrati og faelitering. Arbejdet sker i samarbejde med SOCBÆR og mødelederteamet

Børnedemokrati-teamet

SALSA

SALSA har haft fokus på madordningen, ansættelse af 2 køkkenledere og sammen med køkkengruppen at få gang i færdiggørelse af grej og inventar og opstartsplaner for afprøvning, intro og take-away.
Madgrupperne er aktiveret og der afholdes snart MAD-KOO-møde for madgrupperne. Vi har nu 10 madgrupper: 2 med 1 maddag hver 14. dag, 8 grupper med på sigt 3 dage hver 6. uge. Spisemodulet på. Permanettet er snart klar til testning. Siden sidste møde har SALSA også gjort arbejdsteamoversigterne klar og de reviderede teams er i gang med at finde sammen. SALSA er i samarbejde med Okratie et team nu.

Rundviser/ Arrangementsteamet

Vi lukkede for rundvisninger i marts pga Corona, men har åbnet igen i lørdags d. 2. maj, hvor der kan komme 10 personer på rundvisning af gangen, og man skal bestille tid. Samtidig er det uden traktement og derfor lidt billigere. Vi afventer 10 maj for formen på de næste rundvisninger. Vi holder ikke lukket i juli i år, da mange er i DK pga corona. Vi har ikke afholdt møder i teamet, men har et i pipeline :-)

Dialogteamet: 1. status som derfor er lidt længere:

Vi er ved at komme i gang og har afprøvet vores arbejdsform og mandat i fire meget forskellige sager.Vi er i en læringsproces og har både oplevet gode og enkle forløb samt stor og vanskelig kompleksitet i substans, proces og forløb.
Vi vil til hver en tid bidrage ved møder og udfolde denne skrivelse, da komplekse forhold, overvejelser og samarbejdsformer "koges ned" til forenklede beskrivelser, med de udfordringer det kan give. Vi vil gerne indkaldes til jeres næste Okratimøde og have en dialog om sparring og feedback begge veje.
(de nekelte sags-beskrivelser er udeladt på denne web-side)